Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts ceturtajā ceturksnī palielinājies par 3,6%, 2013.gadā – par 4,1%

Iekšzemes kopprodukts (IKP) 2013.gadā faktiskajās cenās ir 23,3 miljardi euro (16,4 miljardi latu), bet 2013.gada ceturtajā ceturksnī – 6,3 miljardi euro (4.4 miljardi latu), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

IKP 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, palielinājies par 4,1%, bet 2013.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 4.ceturksni, pieaudzis par 3,6% pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem pērnā gada 4.ceturksnī IKP apjoms salīdzinājumā ar 3.ceturksni palielinājies par 0,8%.

IKP apjoma izmaiņas, 2011.gada 1.ceturksnis - 2013.gada 4.ceturksnis
 (salīdzināmajās cenās, %)

Ražošanas aspekts

2013.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2012.gada 4.ceturksni salīdzināmajās cenās par 2,6% palielinājās apstrādes rūpniecības temps, kas sekmēja kopējā IKP tempa pieaugumu 0,3 procentpunktu apmērā. Tempa izmaiņas ietekmēja pieaugums pārtikas produktu ražošanā (20,9% no kopējās apstrādes rūpniecības) par 8%. Otra lielākā apstrādes rūpniecības nozare – koksnes un koka izstrādājumu ražošana (20,8% no kopējās apstrādes rūpniecības) palielinājās par 9%, bet gatavo metālizstrādājumu ražošana (8,7% no kopējās apstrādes rūpniecības) – par 3%. Samazinājās farmaceitisko vielu un farmaceitisko preparātu ražošana par 17% (3,3% no kopējās apstrādes rūpniecības). Par 69% kritusies metālu ražošanas nozare.

Būvniecība pieaugusi par 3,9%. Par 36,1% palielinājās dzīvojamo māju būvniecība (11,5% no kopējās būvniecības), maģistrālo cauruļvadu, spēka un komunikācijas līniju būvniecība – par 74,1% (8,6% no kopējās būvniecības), kā arī tiltu un tuneļu būvniecība – par 42% (3,5% no kopējās būvniecības). Kritums par 6,3% bija šoseju, ielu, ceļu skrejceļu un dzelzceļa līniju būvniecībā (21,1% no kopējās būvniecības), par 3,7% rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā (6,8% no kopējās būvniecības), kā arī vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībā – par 37,4% (5,5% no kopējās būvniecības). 

Tirdzniecība, kas palielinājās par 1,7% un deva 0,3 procentpunktu lielu ieguldījumu IKP pieaugumā, tai skaitā mazumtirdzniecība pieauga par 4%. Mazumtirdzniecības palielinājumu veidoja 6% pieaugums pārtikas preču mazumtirdzniecībā un 3% kāpums nepārtikas preču grupā, ko ietekmēja auto degvielas mazumtirdzniecības samazinājums par 2% ( īpatsvars nepārtikas preču grupā 28%).

Komercpakalpojumu nozarē lielākie pieaugumi bija šādiem pakalpojumiem: grāmatvedības – par 35,4%, tūrisma biroju – par 10,4%, frizieru un skaistumkopšanas – par 8,3%, kā arī datoru un sakaru iekārtu remonta pakalpojumiem – par 23,5%.

Informācijas un komunikācijas pakalpojumu jomā lielākais pieaugums bija datorprogrammēšanas un konsultēšanas pakalpojumiem – par 9%.

Maksas pakalpojumi izglītības nozarē palielinājušies par 14,5%, bet veselības nozarē – par 9,8%.

Azartspēļu nozarē pieaugums – par 32,1%, bet sporta un izklaides aktivitātes palielinājušās par 11,3%

Par 6,9% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi (pievienotās vērtības, akcīzes, muitas nodokļi), kas IKP pieauguma tempu paaugstināja par 0,8 procentpunktiem.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2013.gada 4. ceturksnī

salīdzināmajās cenās, % pret 2012.gada 4. ceturksni

NACE 2. red. nozares

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A);

4.0

Nozaru struktūra faktiskajās cenās, %

apstrādes rūpniecība (C);

13.5

pārējā rūpniecība (BDE);

4.5

būvniecība (F);

7.3

tirdzniecība (G);

15.8

transports un uzglabāšana (H);

10.8

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I);

1.6

informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J);

4.5

finanšu un apdrošināšanas darbības (K);

3.6

operācijas ar nekustamo īpašumu (L);

9.3

komercpakalpojumi (MNS);

8.2

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O);

7.9

izglītība (P);

3.8

veselība un sociālā aprūpe (Q);

2.9

māksla, izklaide un atpūta (R);

2.2

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2013.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada 4.ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 5,8%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (23% no kopējiem izdevumiem) – par 3,3%, pārtikai (19% no kopējiem izdevumiem) – par 7,8% un transportam (14% no kopējiem izdevumiem) – par 4,0%.

Bruto pamatkapitāla veidošana samazinājās par 9,4%. Preču eksports (73% no kopējā eksporta) samazinājies par 3,1%, bet pakalpojumu eksports palielinājies par 6,5%. Preču importa apjomi (85% no kopējā importa) samazinājušies par 3,5%, bet pakalpojumu imports – par 2,7%. Valdības galapatēriņš pieaudzis par 0,1%.

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2013.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada 4.ceturksni privātais galapatēriņš pieaudzis par 4,3%, tai skaitā izdevumi mājoklim – par 1%, bet izdevumi pārtikai palielinājušies par 4% un transportam – par 6%. Privātā galapatēriņa pieaugums pozitīvi ietekmēja kopējo IKP izaugsmes tempu 2,6 procentpunktu apmērā.

Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai samazinājās par 10,3%. To ietekmēja nefinanšu investīciju samazināšanās valsts pārvaldē un aizsardzībā; obligātajā sociālajā apdrošināšanā par 12,3%, bet transporta un uzglabāšanas nozarē – par 9,6%, kas attiecīgi veido 25,3% un 18,9% no visām nefinanšu investīcijām. Apstrādes rūpniecībā nefinanšu investīciju apjoms samazinājās par 9,8% (10,5% no visām nefinanšu investīcijām). Bruto pamatkapitāla veidošana atstāja 2,6 procentpunktu lielu negatīvu ietekmi uz IKP.

Par 5,6% palielinājās valdības galapatēriņš, kopējo IKP tempu ietekmējot 1 procentpunkta apmērā.

Preču eksports samazinājies par 2,3%, bet pakalpojumu eksports palielinājies par 6,7%. Savukārt preču importa apjomi samazinājušies par 2,7%, bet pakalpojumu importa apjomi – par 4,7%. Importa samazinājums atstāja pozitīvu ietekmi uz IKP 1,8 procentpunktu apmērā.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi