Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2008. gada 4. ceturksnī samazinājies par 10,3%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada ceturto ceturksni iekšzemes kopprodukta (IKP) samazinājies par 10.3%*. Savukārt 2008. gadā IKP apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sarucis par 4.6%.

Ražošanas aspekts

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2008. gada 4. ceturksnī (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

IKP lejupslīdi veicināja apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.6%) - par 17.2%, transporta un sakaru nozarē (10.1%) – par 2.0%, apstrādes rūpniecībā (9.2%) – par 11.5% un būvniecībā (9.2%) – par 10.9%. Liels apjomu kritums bija vērojams arī finanšu starpniecības nozarē (6.4%) – par 18.0%.

Mazumtirdzniecība

Transports un sakari

Apstrādes rūpniecība

Būvniecība

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2008.gada 4. ceturksnī (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;

B zvejniecība;

C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;

D apstrādes rūpniecība;

E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;

F būvniecība;

G tirdzniecība;

H viesnīcas un restorāni;

I transports un sakari;

J finanses;

K komercpakalpojumi;

L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;

M izglītība;

N veselība un sociālā aprūpe;

O citi komunālie un individuālie pakalpojumi


Izlietojuma aspekts

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2008.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2007.gada 4.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā izdevumi mājoklim, ūdenim un elektroenerģijai pieauguši par 38.3%, bet samazinājušies izdevumi viesnīcām, ēdināšanas pakalpojumiem – par 27.1%, apģērbiem un apaviem – par 25.7%, pārtikai par – 16.1%, atpūtai un kultūrai par – 10%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja pirkumu apjomu samazināšanās, bet bruto pamatkapitāla veidošanu ietekmēja nefinanšu investīciju kritums par 17%. Preču un pakalpojumu eksporta kopējo samazinājumu ir ietekmējis preču eksporta (64.4% no kopējā eksporta) kritums par 8.9% un pakalpojumu eksporta sarukums par 0.6%. Preču un pakalpojumu importa kopējais apjoms ir krities, kas skaidrojams ar preču importa (82.8 % no kopējā importa) samazinājumu par 20.3%, un pakalpojuma importa kritumu par 22.8%.

IEKŠZEMES KOPPRODUKTA PIEAUGUMS BALTIJAS VALSTĪS (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Lietuvai par 2008.g. 4.ceturksni – otrreizējais novērtējums.

* Sezonāli izlīdzinātie dati par IKP izmaiņām CSP datu bāzē tiks publicēti 12.03.2009.

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi