Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2008. gada 4. ceturksnī samazinājies par 10,3%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008. gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada ceturto ceturksni iekšzemes kopprodukta (IKP) samazinājies par 10.3%*. Savukārt 2008. gadā IKP apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sarucis par 4.6%.

Ražošanas aspekts

IKP lejupslīdi veicināja apjomu kritumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 15.6%) - par 17.2%, transporta un sakaru nozarē (10.1%) – par 2.0%, apstrādes rūpniecībā (9.2%) – par 11.5% un būvniecībā (9.2%) – par 10.9%. Liels apjomu kritums bija vērojams arī finanšu starpniecības nozarē (6.4%) – par 18.0%.

Izlietojuma aspekts

2008.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2007.gada 4.ceturksni (faktiskajās cenās) privātajā galapatēriņā izdevumi mājoklim, ūdenim un elektroenerģijai pieauguši par 38.3%, bet samazinājušies izdevumi viesnīcām, ēdināšanas pakalpojumiem – par 27.1%, apģērbiem un apaviem – par 25.7%, pārtikai par – 16.1%, atpūtai un kultūrai par – 10%.

Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja pirkumu apjomu samazināšanās, bet bruto pamatkapitāla veidošanu ietekmēja nefinanšu investīciju kritums par 17%. Preču un pakalpojumu eksporta kopējo samazinājumu ir ietekmējis preču eksporta (64.4% no kopējā eksporta) kritums par 8.9% un pakalpojumu eksporta sarukums par 0.6%. Preču un pakalpojumu importa kopējais apjoms ir krities, kas skaidrojams ar preču importa (82.8 % no kopējā importa) samazinājumu par 20.3%, un pakalpojuma importa kritumu par 22.8%.

 

Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366671
Alla Vanaga

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi