Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009. gada otrajā ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada otrajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 19.6%.

2009.gada otrajā ceturksnī turpinās ekonomiskās attīstības lejupslīde ražošanas un pakalpojumu nozarēs. Lielākie apjomu samazinājumi vērojami mazumtirdzniecībā – par 28%, viesnīcu un restorānu pakalpojumos – par 35%, rūpniecībā – par 19%. Negatīvu ietekmi uz IKP turpina saglabāt iekasēto produktu nodokļu apjoma kritums.

IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2003. gada 1.ceturksnis - 2009. gada 2.ceturksnis


Sezonāli izlīdzinātie dati liecina, kas IKP apjoms 2009. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada otro ceturksni, krities par 18.2%.

Precizēts un izvērsts 2009.gada otrā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 8. septembrī.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.


Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Inese Medne
Tālr. 67366799

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi