Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta ātro novērtējumu 2009.gada 3.ceturksnī

Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu*, 2009.gada trešajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta (IKP) apjoms, salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ir samazinājies par 18.4%.

Saglabājas apjomu kritumi mazumtirdzniecībā – par 32%, rūpniecībā – par 17%, valsts pārvaldē – par 16%. IKP ietekmē arī neiekasēto produktu nodokļu apjoms.


IKP apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās, 2004.1.cet - 2009.3.cet. 
 Precizēts un izvērsts 2009.gada trešā ceturkšņa IKP pieauguma temps un vērtība tiks publiskoti 2009.gada 9. decembrī.

* Ātrais novērtējums iekļauj visas ekonomikas izmaiņu prognozi salīdzināmajās cenās. Aprēķini ir balstīti uz šobrīd pieejamajiem īstermiņa statistikas datiem un ekonometriskajiem modeļiem.Sagatavojusi Nacionālo kontu daļa
Elita Kalniņa
Tālr. 67366961
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi