Preses relīze

Iekšzemes kopprodukts 2011.gada 3.ceturksnī palielinājies par 6.6%

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2011.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada trešo ceturksni IKP palielinājies par 6.6%, bet deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2010.gada deviņiem mēnešiem, IKP pieaudzis par 5.4%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2011.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada otro ceturksni, IKP palielinājies par 1.7%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. Latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

2009

13 070

6 788

82.3

5 796

3 010

2010

12 739

6 765

99.7

5 690

3 022

1.ceturksnis

2 845

1 475

94.5

1 267

657

2. ceturksnis

3 147

1 666

96.5

1 404

743

3. ceturksnis

3 293

1779

103.5

1 472

795

4. ceturksnis

3 454

1 845

103.6

1 547

827

2011

 

 

 

 

 

1.ceturksnis

3 046

1 527

103.5

1 368

686

2. ceturksnis

3 505

1 760

105.6

1 579

793

3. ceturksnis

3 706

1 897

106.6

1 674

857

Ražošanas aspekts

IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 18.1%) – par 9.7%, apstrādes rūpniecībā (14.3%) – par 9.3%, transporta un uzglabāšanas nozarē (12.3%) – par 9.0%. Izmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 17.0%, bet ēdināšanas pakalpojumi – par 21.6%. Liels apjomu kāpums bija vērojams būvniecības nozarē (īpatsvars IKP struktūrā – 8.3%) – par 19.6%.

Profesionālo un tehnisko pakalpojumu jomā (56 % no visiem komercpakalpojumiem) pieaugums par 5.2%, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumu apjomi palielinājušies par 15.9%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2011.gada 3. ceturksnī
(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)

A lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
C apstrādes rūpniecība;
BDE pārējā rūpniecība;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H transports un uzglabāšana;
I izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;
J informācijas un komunikācijas pakalpojumi;
K finanšu un apdrošināšanas darbības;
L operācijas ar nekustamo īpašumu;
MNS komercpakalpojumi;
O valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
P izglītība;
Q veselība un sociālā apdrošināšana;
R māksla, izklaide un atpūta;
D.21-D.31 produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2011. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
MazumtirdzniecībaTransports un uzglabāšana
Apstrādes rūpniecībaBūvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

Izlietojuma aspekts

2011.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada trešo ceturksni (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš palielinājās par 11.5%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri pieauguši par 13.7%, pārtikai – par 9.5% un transportam – par 30.1%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 30.2%, imports – par 22.6% un eksports – par 18.3%. Savukārt, valdības galapatēriņš palielinājās par 0.8%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2011.gada trešajā ceturksnī pret 2010.gada trešo ceturksni privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 5.5%. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 24.4%, bet valdības galapatēriņš – par 2.7%. Preču eksports (71.6% no kopējā eksporta) pieaudzis par 6.6% un pakalpojumu eksports – par 20.5%. Savukārt, preču importa apjomi (82.7% no kopējā importa) pieauguši par 17.7%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 16.4%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366791
Gita Ķiņķevska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi