Preses relīze

Par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2010. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2010. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009. gada trešo ceturksni iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 2.9%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2010. gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada otro ceturksni, IKP apjoms pieaudzis par 0.9%, bet, salīdzinot ar 2009. gada trešo ceturksni, * kāpums veidoja 2.5%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju

milj. latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

 

 

 

 

 

 

2009

13 083

6 828

82.0

5 802

3 028

1. ceturksnis

3 309

1 556

82.2

1 464

688

2. ceturksnis

3 340

1 710

81.9

1 480

758

3. ceturksnis

3 221

1 751

80.9

1 429

777

4. ceturksnis

3 213

1 811

83.2

1 428

805

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

1.ceturksnis

2 853

1 463

94.0

1 270

651

2. ceturksnis

3 143

1 675

97.9

1 402

747

3. ceturksnis

3 286

1 801

102.9

1 469

806

Ražošanas aspekts

IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 17.4%) – par 11.1%, transporta un sakaru nozarē (13.8%) – par 5.4% un apstrādes rūpniecībā (12.6%) – par 20.2%. Apjomu kritums saglabājās būvniecībā (6.4%) – par 13.1%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2010.gada 3. ceturksnī
(NACE 1.1 red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
A lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība;
B zvejniecība;
C ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
D apstrādes rūpniecība;
E elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H viesnīcas un restorāni;
I transports un sakari;
J finanses;
K komercpakalpojumi;
L valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
M izglītība;
N veselība un sociālā aprūpe;
O citi komunālie un individuālie pakalpojumi;
D.21-D.31 produktu nodokļi mīnus subsīdijas

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2010. gada 3. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
MazumtirdzniecībaTransports un sakari
Apstrādes rūpniecībaBūvniecība

Izlietojuma aspekts

2010.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada trešo ceturksni (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš palielinājās par 3.3%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija mājokļa uzturēšanai, kuri samazinājās par 2.2%, pārtikai – pieaugums par 0.4% un transportam – kāpums par 8.0%. Palielinājās arī bruto pamatkapitāla veidošana – par 2.0%, imports – par 25.2% un eksports – par 26.7%. Savukārt valdības galapatēriņš samazinājies par 10.1%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem, faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

2010.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada trešo ceturksni, rēķinot salīdzināmajās cenās, privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 2.5%. Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 2.3%, bet izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palikuši nemainīgi. Preču eksports (70.4% no kopējā eksporta) pieaudzis par 21.7% un pakalpojumu eksports par – 1.5%. Savukārt preču importa apjomi (81.1 % no kopējā importa) pieauguši par 17.2%, bet pakalpojuma importa apjomi samazinājušies par 7.6%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem, salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

 

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām (salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs (salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

* Saskaņā ar aprēķinu metodoloģiju sezonāli izlīdzināto datu rinda mainās, pievienojot katru jauno periodu. Jaunā datu rinda pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi