Galvenie rādītāji

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir viens no nacionālo kontu sistēmas rādītājiem, kas sniedz vispārēju ieskatu ekonomiskajā situācijā un tiek plaši lietots ekonomikas analīzē, prognozēšanā, valsts politikas izstrādē.

Iekšzemes kopprodukta indeksi

{"query": [{"code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "I2015", "PCH_PRE" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_080.pxfalsepercentagey1996I2015,PCH_PREProcentos pret 2015.gadu,Procentos pret iepriekšējo gaduspline,splinefalse,falsetrue,truefalse,falseprocentitrue IKG10_080https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_080.px/lv

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } }, { "code": "Vērtības", "selection": { "filter": "item", "values": [ "CP", "CLV2015" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_010.pxTOTAL_1000EUR:EUR_HAB:EUR_EMP,CP:CLV2015Pavisam tūkst. euro:Euro uz vienu iedzīvotāju:Euro uz vienu nodarbināto,faktiskajās cenās:2010.g. salīdzināmajās cenās1,20stringhorizontalIekšzemes kopproduktsIKG10_010https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_010.px/?rxid=2322cde9-eb02-4df8-bf1f-6e7a87c5015d100%false
{ "query": [ { "code": "Darbības veids (NACE 2.red.)", "selection": { "filter": "item", "values": [ "A-T", "A", "B_C_D_E", "F", "G_H_I", "J", "K", "L", "M_N", "O_P_Q", "R_S_T" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["1"] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "CP_THSD_EUR", "CP_PC" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_060.px2018,CP_THSD_EUR:CP_PCFaktiskajās cenās,tūkst. euro:procentos1,20horizontalKopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem 2018. gadāIKG10_060https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_060.px/?rxid=2322cde9-eb02-4df8-bf1f-6e7a87c5015d100%lvfalse

Atpakaļ uz tēmu