Galvenie rādītāji

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

2018.gadā IKP faktiskajās cenās palielinājās līdz 29,5 miljardi eiro, bet 2010.gada salīdzināmajās cenās – 23,9 miljardi eiro, ekonomikas izaugsmes temps pret iepriekšējo gadu bija 4,8 %.

Ekonomikas izaugsmes rezultātā, 2018. gadā salīdzinājumā ar pēdējo gadu zemāko punktu 2010. gadā, IKP apjoms uz vienu iedzīvotāju ir būtiski pieaudzis – par 44,8 % (salīdzināmajās cenās), lai gan iedzīvotāju skaits ir samazinājies.

Iekšzemes kopprodukta indeksi

{"query": [{"code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "I2010", "PCH_PRE" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_080.pxfalsepercentagey1996I2010,PCH_PREProcentos pret 2010.gadu,Procentos pret iepriekšējo gaduspline,splinefalse,falsetrue,truefalse,falseprocentitrue IKG10_080https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_080.px/lv

{ "query": [ { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["10"] } }, { "code": "Vērtības", "selection": { "filter": "item", "values": [ "CP", "CLV2010" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_010.pxTOTAL_1000EUR:EUR_HAB:EUR_EMP,CP:CLV2010Pavisam tūkst. euro:Euro uz vienu iedzīvotāju:Euro uz vienu nodarbināto,faktiskajās cenās:2010.g. salīdzināmajās cenās1,20stringhorizontalIekšzemes kopproduktsIKG10_010https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_010.px/?rxid=2322cde9-eb02-4df8-bf1f-6e7a87c5015d100%false
{ "query": [ { "code": "Darbības veids (NACE 2.red.)", "selection": { "filter": "item", "values": [ "A-T", "A", "B_C_D_E", "F", "G_H_I", "J", "K", "L", "M_N", "O_P_Q", "R_S_T" ] } }, { "code": "Gads", "selection": { "filter": "top", "values": ["1"] } }, { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "CP_THSD_EUR", "CP_PC" ] } } ], "response": { "format": "json" } } https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/ekfin/ikp/IKP/ikgad/IKG10_060.px2018,CP_THSD_EUR:CP_PCFaktiskajās cenās,tūkst. euro:procentos1,20horizontalKopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem 2018. gadāIKG10_060https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin__ikp__IKP__ikgad/IKG10_060.px/?rxid=2322cde9-eb02-4df8-bf1f-6e7a87c5015d100%lvfalse

Atpakaļ uz tēmu