Statistikas tēmas

Iekšzemes kopprodukts

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

2018.gadā IKP faktiskajās cenās palielinājās līdz 29,5 miljardi eiro, bet 2010.gada salīdzināmajās cenās – 23,9 miljardi eiro, ekonomikas izaugsmes temps pret iepriekšējo gadu bija 4,8 %.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes