Statistikas tēmas

Iekšzemes kopprodukts

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

Iekšzemes kopprodukts un kopējā pievienotā vērtība

Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir viens no nacionālo kontu sistēmas rādītājiem, kas sniedz vispārēju ieskatu ekonomiskajā situācijā un tiek plaši lietots ekonomikas analīzē, prognozēšanā, valsts politikas izstrādē.

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes