Statistikas tabula

Vairumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām un pa pamatdarbības veidiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
TIG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Vairumtirdzniecība [apgrozījuma sadalījums]

Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem vai citiem vairumtirgotājiem, profesionāliem lietotājiem un iestādēm. Iekļauj arī vairumtirdzniecības starpnieku, aģentu vai brokeru darbību preču pārdošanā.

Vairumtirdzniecības uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem vai citiem vairumtirgotājiem, profesionāliem lietotājiem un iestādēm. 

Apgrozījums [tirdzniecība un pakalpojumi]

Apgrozījums ir ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.