Statistikas tabula

Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
TIG030
Dati atjaunoti
Mazumtirdzniecība

Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic veikalos, kioskos, tirdzniecības vietās, tirgos, stendos u.tml., kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, ielu pārdevēji un apkārtceļojošie sīktirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u.tml.

Saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE 1.1. red.) mazumtirdzniecībā neiekļauj degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, bet saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2. red.) – iekļauj.

Mazumtirdzniecības uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir mazumtirdzniecība. 

Apgrozījums [tirdzniecība un pakalpojumi]

Apgrozījums ir ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.