Statistikas tabula

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem, (2010=100)

Tabulas kods datubāzē
TIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Apgrozījuma indekss (veidi)

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss salīdzināmajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir pārrēķināts bāzes perioda cenās. Par bāzes cenām tiek izmantotas 2010. gada vidējās cenas. Par deflatoru tiek izmantots patēriņa cenu indekss attiecīgajai preču grupai. Šis rādītājs parāda apgrozījuma izmaiņas, ja cenas būtu bijušas nemainīgas pētāmajā laika posmā. 

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi/ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas 12 mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Piemēram, apgrozījums 2016. gada janvārī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (mēneša/ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma (mēneša/ceturkšņa) izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada vidējo (mēneša/ceturkšņa) apgrozījumu.