Statistikas tabula

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
TI120m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada oktobri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Apgrozījuma indekss [pakalpojumi]

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori. Kā raksturīgu piemēru šeit var minēt uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu 2. un 3. ceturksnī pasažieru aviopārvadājumos, viesnīcu, kempingu darbībā, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumos.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas divpadsmit mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Piemēram, 2015. gada 4. ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņas pret 2014. gada 4. ceturksni. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada ceturkšņa vidējo apgrozījumu.