Statistikas tabula

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās

Tabulas kods datubāzē
TI090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pakalpojumi [apgrozījuma indekss]

Pakalpojumu grupā tiek ietvertas šādas nozares:

 • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (NACE 2. red. sadaļa G);
 • automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (NACE 2. red. nodaļa 45);
 • vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (NACE 2. red.nodaļa 46);
 • transports un uzglabāšana (NACE 2. red. sadaļa H);
 • izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. sadaļa I);
 • informācijas un komunikācijas pakalpojumi (NACE 2. red. sadaļa J);
 • operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. sadaļa L);
 • profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (NACE 2. red. sadaļa M);
 • administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (NACE 2. red. sadaļa N);
 • māksla, izklaide un atpūta (NACE 2. red. sadaļa R);
 • citi pakalpojumi (remonti, frizētavas, ķīmiskās tīrītavas) (NACE 2. red. sadaļa S bez 94).
Apgrozījuma indekss [pakalpojumi]

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori. Kā raksturīgu piemēru šeit var minēt uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu 2. un 3. ceturksnī pasažieru aviopārvadājumos, viesnīcu, kempingu darbībā, ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumos.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas divpadsmit mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Piemēram, 2015. gada 4. ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņas pret 2014. gada 4. ceturksni. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada ceturkšņa vidējo apgrozījumu.