Statistikas tabula

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās

Tabulas kods datubāzē
TI090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Pakalpojumi [apgrozījuma indekss]

Pakalpojumu grupā tiek ietvertas šādas nozares:

  • veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. sadaļa M75);
  • māksla, izklaide un atpūta (NACE 2. red. sadaļa R);
  • citi pakalpojumi (remonti, frizētavas, ķīmiskās tīrītavas) (NACE 2. red. sadaļa S bez 94).
Apgrozījuma indekss [pakalpojumi]

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas divpadsmit mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada ceturkšņa vidējo apgrozījumu.