Statistikas tabula

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pēc uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
TI070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Automobiļu un motociklu tirdzniecība [apgrozījuma indekss]

Automobiļu un motociklu tirdzniecība ir jaunu un lietotu transportlīdzekļu (ieskaitot kravas furgonus un smagkravas automobiļus) vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī automobiļu un motociklu detaļu un piederumu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. (NACE 2.red. 451; 453; 454) Automobiļu un motociklu tirdzniecība ir tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) gan mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem, profesionāliem lietotājiem, iestādēm, gan individuāliem pircējiem.

Automobiļu un motociklu tirdzniecības uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir automobiļu un motociklu tirdzniecība. 

Apgrozījuma indekss (veidi)

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss salīdzināmajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir pārrēķināts bāzes perioda cenās. Par bāzes cenām tiek izmantotas 2010. gada vidējās cenas. Par deflatoru tiek izmantots patēriņa cenu indekss attiecīgajai preču grupai. Šis rādītājs parāda apgrozījuma izmaiņas, ja cenas būtu bijušas nemainīgas pētāmajā laika posmā. 

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi/ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas 12 mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Piemēram, apgrozījums 2016. gada janvārī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (mēneša/ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma (mēneša/ceturkšņa) izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada vidējo (mēneša/ceturkšņa) apgrozījumu.

Apgrozījums [tirdzniecība un pakalpojumi]

Apgrozījums ir ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitītas tirdzniecības atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.