Statistikas tabula

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa mēnešiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
TI010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Mazumtirdzniecība [apgrozījuma indekss]

Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas), galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic veikalos, kioskos, tirdzniecības vietās, tirgos, stendos u. tml., kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu vai interneta veikalos, ielu pārdevēji un apkārtceļojošie sīktirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u. tml.

Mazumtirdzniecībā ieskaita arī degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās.

Mazumtirdzniecības uzņēmums ir uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir mazumtirdzniecība. 

Apgrozījuma indekss [pakalpojumi]

Rādītājs, kas raksturo apgrozījuma pārmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. To izsaka procentos.

Apgrozījuma indekss faktiskajās cenās parāda apgrozījuma pārmaiņas attiecīgajā periodā, kad apgrozījums ir attiecīgā perioda cenās.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) raksturo apgrozījuma izmaiņas attiecīgā perioda laikā. Šo rādītāju būtiski ietekmē sezonāla un kalendāra rakstura faktori.

Apgrozījuma indekss pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda apgrozījuma pārmaiņas divpadsmit mēnešu vai 4 ceturkšņu robežās. Šo rādītāju izmanto makroekonomiskajā analīzē, iekšzemes kopprodukta aprēķinam.

Apgrozījuma indekss pret 2015. gada vidējo (ceturkšņa) apgrozījumu parāda attiecīgā perioda apgrozījuma izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gada ceturkšņa vidējo apgrozījumu.