Statistikas tabula

Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
TIG030
Dati atjaunoti