Statistikas tabula

Mazumtirdzniecības uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums pa preču grupām 2012. gadā (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Tabulas kods datubāzē
TIG030
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 30.11.2018