Statistikas tabula

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem

TIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti