Statistikas tabula

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem

TI050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti