Statistikas tabula

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro

TI030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti