Statistikas tabula

Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro

TI030m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada janvāri 28.02.2020
Par 2020. gada februāri 27.03.2020
Par 2020. gada martu 29.04.2020
Par 2020. gada aprīli 29.05.2020
Par 2020. gada maiju 29.06.2020
Par 2020. gada jūniju 29.07.2020
Par 2020. gada jūliju 28.08.2020
Par 2020. gada augustu 29.09.2020
Par 2020. gada septembri 29.10.2020
Par 2020. gada oktobri 27.11.2020
Par 2020. gada novembri 29.12.2020