Statistikas tabula

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.)

TI020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti