Preses relīze

Par veikalu un ēdināšanas uzņēmumu skaitu 2006. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2006. gada beigās Latvijā bija vairāk nekā 17 tūkstoši veikalu, kas ir par 59% vairāk nekā 1995.gadā. Uz katriem 10000 iedzīvotājiem 2006. gadā bija 75 veikali (1995. gadā - 44). Turklāt tirgos un ielu tirdzniecībā aizvadītajā gadā darbojās 6,3 tūkstoši kioski un stendi.

Salīdzinot pārtikas un nepārtikas veikalu attīstību, jāsecina, ka vērojama tendence samazināties pārtikas un jaukta tipa1) veikalu skaitam. 2006. gadā tas ir sarucis līdz 5024 veikaliem, veidojot 29,4% no kopējā veikalu skaita. Šī tendence skaidrojama ar lielveikalu strauju ienākšanu Latvijas ekonomikā.

Savukārt nepārtikas preču veikalu attīstības dinamikā vērojama pretēja tendence. Ja 1995. gadā tie veidoja nepilnus 28% no kopējā veikalu skaita, tad 2006.gadā nepārtikas preces varēja iegādāties jau vairāk nekā 70% veikalu.

Pieaudzis platības ziņā lielo veikalu skaits. Veikali, kuru platība nepārsniedz 50 m2 , 1999. gadā bija gandrīz 54% no to kopskaita. Savukārt 2006. gadā šis rādītājs bija vairs tikai 43%. Savukārt veikalu ar platību vairāk nekā 400 m2 skaits attiecīgajā laika periodā pieaudzis vairāk nekā trīs reizes – no 313 līdz 1026.

Joprojām ir daudz tādu veikalu, kuros nodarbināti mazāk nekā 5 darbinieki. 1995. gadā šāds strādājošo skaits bija 77% no visiem veikaliem. 11 gadu laikā šis rādītājs praktiski nav mainījies, toties lielo veikalu skaits (ar 100 un vairāk darbiniekiem) šajā periodā pieaudzis no 9 veikaliem 1995. gadā līdz 52 veikaliem 2006.gadā.

 

Darbinieku skaits

Pavisam

<=5

6-19

20-49

50-99

>=100

1995

           

Visi

10760

8255

2218

237

41

9

Pārtikas un jaukta tipa veikali

7764

6199

1407

126

26

6

Nepārtikas

2996

2056

811

111

15

3

2000

           

Visi

15617

12905

2395

252

47

18

Pārtikas un jaukta tipa veikali

6258

4830

1216

173

28

11

Nepārtikas

9359

8075

1179

79

19

7

2006

           

Visi

17091

13415

3106

412

106

52

Pārtikas un jaukta tipa veikali

5024

3643

1057

235

46

43

Nepārtikas

12067

9772

2049

177

60

9

Kopš 1998. gada gandrīz divas reizes pieaudzis degvielas uzpildes staciju skaits – no 423 – 1999. gadā līdz 725 – 2006 gadā. Visstraujāk to skaits palielinājās 2000. gadā, proti, par 44%, salīdzinot ar 1999. gadu.

15 gadu laikā gandrīz divas reizes pieaudzis restorānu, ēdnīcu un bāru skaits. 2006. gadā uz katriem 10000 iedzīvotājiem bija vidēji 18 dažādi ēdināšanas uzņēmumi (1992. gadā - tikai 9). 2006. gada beigās Latvijā darbojās 2746 restorāni, kafejnīcas un ēdnīcas, 947 bāri un 517 slēgta tipa ēdnīcas.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 7366632
Dzintra Bērziņa

_____________________
1) – Jaukta tipa veikali ir veikali, kuros bez pārtikas precēm tiek tirgotas arī nepārtikas preces. Šajā grupā lielu īpatsvaru veido lielveikali.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi