Preses relīze

Mazumtirdzniecības pieauguma tempi samazinās

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, kopējais mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums palielinājies par 18.8% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati). Straujāki attīstības tempi bijuši nepārtikas mazumtirdzniecībai, kur pieaugums veidoja 25% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati). 2007. gadā visstraujāk audzis tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu apgrozījums (par 39.5%), kā arī mēbeļu, apgaismes ierīču, mājsaimniecības priekšmetu, elektropiederumu, radio preču, televizoru, būvmateriālu, krāsu, stikla un tml. preču mazumtirdzniecības apgrozījums (par 37.9%). Lēnāks pieauguma temps bijis pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījumam, kur kāpums veidoja 9.3%.

2007. gada decembrī mazumtirdzniecības apgrozījuma pieaugums attiecībā pret 2006. gada decembri bija 1.7% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati).

Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums
sadalījumā pēc uzņēmumu pamatdarbības 2007.gada decembrī


Salīdzināmās cenās

2007 I-XII % pret
2006 I-XII
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2007 XII % pret

2007 XI

2006 XII

sezonāli izlīdzināts

neizlīdzi-nāts

pēc darba dienu skaita izlīdzināts

neizlīdzi-nāts

Pavisam

118.8

97.4

123.2

101.7

101.2

tai skaitā uzņēmumos, kuru pamatdarbība ir:

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika

109.6

93.3

113.7

99.6

99.7

pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

101.0

96.7

135.6

90.0

90.0

mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir nepārtika

101.4

91.4

117.6

88.8

88.8

farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība

122.6

99.9

117.4

104.6

103.9

tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

139.5

103.8

115.0

126.6

126.8

mēbeļu, apgaismes ierīču, mājsaimniecības priekšmetu, elektropiederumu, radio preču, televizoru, būvmateriālu, krāsu, stikla un tml. preču mazumtirdzniecība

137.9

95.5

126.9

101.6

100.3

pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

116.1

110.4

155.7

104.5

104.3


2007. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rēķinot salīdzināmās cenās (sezonāli neizlīdzināti dati) mazumtirdzniecības apgrozījums palielinājies par 23.2%, kas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Piemēram, 2006. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri mazumtirdzniecības apgrozījums pieauga par 36.8%, 2005. gada decembrī – par 33.3%, 2004.gada decembrī – par 30.4%.

Lai varētu analizēt nozares attīstības tendences, tiek pielietota sezonālās un darba dienu izlīdzināšanas metode. Izmantojot šo metodi, matemātiski analizē informāciju par apgrozījumu ilgā laika posmā un izslēdz regulārus rādītāja augumus vai kritumus noteiktos laika posmos (piemēram augums decembrī sakarā ar Ziemassvētku iepirkšanos un sekojošais kritums janvārī, garie un īsie mēneši, u.tml.), t.i. decembris un janvāris tiek uzskatīti kā parasti iepirkšanās mēneši, bet garajos un īsajos mēnešos koriģēts dienu skaits. Minētā metode ļauj novērtēt, kādas tendences vērojamas nozarē. Pielietojot sezonālās izlīdzināšanas metodi, 2007. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri mazumtirdzniecības apgrozījums krities par 2.6%. Tas samazinājies gandrīz visās nozarēs. Neliels pieaugums bijis tikai tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecības uzņēmumos.

Mazumtirdzniecības apgrozījuma augums
(procentos pret 2000.gada vidējo mēneša apgrozījumu, salīdzināmās cenās)

Uzņēmumu, kuru pamatdarbība ir automobiļu, motociklu un to rezerves daļu un piederumu pārdošana, apgrozījums 2007.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, saskaņā ar sezonāli izlīdzinātiem datiem, samazinājies par 7.5%, bet, salīdzinot ar pagājušā gada decembri, (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati), apgrozījuma kritums veidoja 14.2%.

2007.gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, automobiļu, motociklu un to rezerves daļu un piederumu apgrozījums audzis par 21.3% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati).

Auto degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījums šā gada decembrī, salīdzinot ar novembri, saskaņā ar sezonāli izlīdzinātiem datiem, samazinājies par 11.6%. Salīdzinot ar 2006. gada decembri, tas sarucis par 10.1% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati).

2007.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, auto degvielas mazumtirdzniecības apgrozījums audzis par 3.8% (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati).

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366632
Dzintra Bērziņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi