Statistikas tabula

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %)

Tabulas kods datubāzē
RU040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Rūpniecības produkcijas izlaide

Pārskata periodā saražotās produkcijas un sniegto rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) apjoms faktiskajās cenās.

Rūpniecības produkcijas izlaidi aprēķina, summējot rūpniecības apgrozījumu (ieņēmumi no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa) ar gatavās produkcijas krājumu un nepabeigto ražojumu izmaiņām (+ vai –) pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, kas novērtētas pēc ražošanas izmaksām, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku ražoto iekārtu vērtību un iekārtu kapitālo remontu.

Rūpniecības apgrozījums
Ieņēmumi no pašražoto preču pārdošanas un rūpniecisko pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.