Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
RU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinā atbilstoši NACE klasifikācijai ieskaita B (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde), C (Apstrādes rūpniecība) un D (Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana) sadaļu (izņemot 35.3. grupu "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana").

Ražošanas pamatgrupējumi

Tiek veidoti kā starpposms starp rūpniecības nozaru (B, C, D un E) sadaļām, pārgrupējot atbilstošās Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) trīs zīmju grupas.

Pastāv pieci ražošanas pamatgrupējumi:

  1. starppatēriņa preces;
  2. enerģija;
  3. ražošanas līdzekļi;
  4. ilgstoša patēriņa preces;
  5. īslaicīga patēriņa preces.