Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svaru struktūra sadaļās un nodaļās (%)

Tabulas kods datubāzē
RUG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 15.03.2019