Statistikas tabula

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %)

Tabulas kods datubāzē
RU040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti