Statistikas tabula

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %)

RU040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 04.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 03.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 05.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 03.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 03.11.2020