Statistikas tabula

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %)

Tabulas kods datubāzē
RU040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 2. ceturksni 03.08.2018
Par 2018. gada 3. ceturksni 05.11.2018