Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem

RU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2021. gada janvāri 08.03.2021