Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem

RU010m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada septembri 03.11.2020
Par 2020. gada oktobri 04.12.2020
Par 2020. gada novembri 04.01.2021
Par 2020. gada decembri 03.02.2021
Par 2021. gada janvāri 08.03.2021