Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūnijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 400.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada jūnijā, salīdzinot ar 2011. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 4.1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11.4%, apstrādes rūpniecībā – par 3.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1.4%.

2011.gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 15.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 23.8%, apstrādes rūpniecībā – par 17.5% un  elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 5.2%.

2011. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2011. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga  par 5.3%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 29%, apstrādes rūpniecībā – par 7.6%, bet samazinājums bija  elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 2.1%.

2011. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 13%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 15.5%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.1% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri izlīdzināti dati)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I –VI % pret

2010 I-VI

(kalendāri izlīdzināts)

2011 IV - VI % pret

2011 VI % pret

2011

I-III (sezonāli izlīdzināts)

2010 IV-VI (kalendāri izlīdzināts)

2011 V

(sezonāli izlīdzināts)

2010 VI

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

11.1

5.3

13.0

4.1

15.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-4.7

29.0

5.1

11.4

23.8

Apstrādes rūpniecība

14.3

7.6

15.5

3.8

17.5

Pārtikas produktu ražošana

1.0

0.2

0.8

1.4

2.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

3.9

5.9

1.3

7.4

4.9

Apģērbu ražošana

48.9

-1.6

41.2

-9.3

26.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

14.4

-1.4

11.6

-1.0

7.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4.1

28.5

13.2

5.4

20.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

20.4

5.4

23.2

22.5

53.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

34.9

4.0

28.9

0.8

33.8

Metālu ražošana

9.1

1.5

5.7

2.7

1.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

36.1

16.2

38.9

8.0

40.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

19.3

6.8

19.5

22.7

26.6

Elektrisko iekārtu ražošana

41.9

37.3

44.8

-13.6

22.7

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

86.0

20.1

75.2

-0.6

67.8

Mēbeļu ražošana

9.0

4.6

10.1

-0.7

5.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

4.8

-2.1

6.0

1.4

5.2

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

 

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi