Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada martā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 401.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2011.gada martā, salīdzinot ar 2011. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.7%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.7%.

2011.gada martā, salīdzinot ar iepriekšējā gada martu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9.8%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 12.5%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8.8%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 23.6%.

2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada 4. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.1%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 22.4%, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 5.6%.

2011. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 12.8%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.2%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18.5%.


Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2011.gada martā
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I - III % pret

2011 III % pret

2010 X-XII
(sezonāli izlīdzināts)

2010 I-III
(kalendāri izlīdzināts)

2011 II

(sezonāli izlīdzināts)

2010 III

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-2.0

9.0

1.4

9.8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-22.4

-18.5

1.7

-23.6

Apstrādes rūpniecība

-3.1

12.8

3.7

12.5

Pārtikas produktu ražošana

0.0

1.2

1.2

1.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

-11.8

7.2

-3.6

4.2

Apģērbu ražošana

22.3

56.6

-0.9

49.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

8.0

17.6

6.9

19.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-13.9

-22.5

6.1

4.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

5.8

17.1

6.2

20.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2.0

46.0

5.5

43.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4.8

32.4

7.6

46.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

13.1

18.8

9.9

11.2

Mēbeļu ražošana

-6.7

7.7

-0.6

7.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5.6

4.2

0.7

8.8

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi