Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2011.gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 342.2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2005=100)

2011.gada janvārī, salīdzinot ar 2010. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 2.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 3.9%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.1%,  elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2.4%.

2011.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem2 salīdzināmās cenās pieauga par 6.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 11.3%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.7% un  elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.1%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – 2.1reizi, apģērbu ražošanā – par 44.6%,citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošanā) par 47.1%. Savukārt, samazinājums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 40.1%, metālu ražošanā – par 4.2%, dzērienu ražošanā – par 0.6%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2011.gada janvārī
(salīdzināmās cenās)

 

2011 I % pret

2010 XII

(sezonāli izlīdzināts)

2010 I

(kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

-2.4

6.5

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

5.1

-16.7

 Apstrādes rūpniecība

-3.9

11.3

Pārtikas produktu ražošana

0.7

1.4

Dzērienu ražošana

-5.2

-0.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-9.2

4.3

Apģērbu ražošana

5.4

44.6

 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5.0

16.0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-35.0

-40.1

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

7.1

32.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-13.3

8.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-9.3

36.2

Metālu ražošana

-8.9

-4.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

1.2

26.2

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

8.9

19.6

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

21.0

109.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

45.7

47.1

Mēbeļu ražošana

-6.4

4.7

 Elektroenerģija un gāzes apgāde

2.4

-0.1

 

Ņemot vērā ekonomisko procesu straujās pārmaiņas pēdējos gados un nepieciešamību pēc statistiskajiem rādītājiem, kas pēc iespējas objektīvāk atspoguļo šo pārmaiņu tendences, sākot ar 2011.gada janvāra datiem, rūpniecības produkcijas indeksa (RPI) aprēķināšana ir uzsākta pēc ķēdes indeksa metodes.

Ķēdes indeksa aprēķina metodoloģija  nosaka, ka par aprēķinu bāzi tiek lietots iepriekšējā gada mēneša vidējais produkcijas apjoms un svari tiek mainīti katru gadu. Par svariem izmanto pirms diviem gadiem saražoto uzņēmumu pievienoto vērtību sadalījumā pa NACE sadaļām, nodaļām, grupām un klasēm. t.i. 2011.gada RPI  aprēķināšanā tiek izmantota 2009.gada pievienotā vērtība. Ņemot vērā svaru izmaiņas,  iepriekšējo gadu datu rinda ir pārrēķināta.
                                                                                                                        

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

              

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

   Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2 Termins "darba dienu izlīdzināšana" tiek aizstāts ar terminu "kalendārā izlīdzināšana".

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi