Preses relīze

Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, apstrādes rūpniecības apgrozījums1faktiskajās cenās pēc darba dienu izlīdzinātiem datiem pieauga par 13.2%, tai skaitā vietējā tirgū – par 2.6% un eksportā – par 27.4%.

2010.gada decembrī, salīdzinot ar 2010.gada novembri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 apgrozījums apstrādes rūpniecībā samazinājās par 1%, tai skaitā vietējā tirgū - par 6%, bet eksportā bija pieaugums par 4.8%.

2010.gada decembrī salīdzinājumā ar 2009.gada decembri pēc darba dienu izlīdzinātiem3 datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 16.7%, tai skaitā vietējā tirgū – par 12.1% un eksportā – par 22.3%.

2010.gada 4.ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada 3.ceturksni, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0.6%, tai skaitā eksportā - par 5.8%, bet vietējā tirgū bija pieaugums par 4.7%.

2010.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni pēc darba dienu izlīdzinātiem datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 19.7%, tai skaitā vietējā tirgū – par 17.5% un eksportā – par 22.1%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2010. gadā % pret 2009. gadu
(pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma datiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi