Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gadā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 4121,1 milj. latu, tai skaitā decembrī – 366,1 milj. latu.

2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem pieauga par 13.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 14%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 13.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 9.7%.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2010. gada decembrī, salīdzinot ar 2010. gada novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1.9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 2.8% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 22.1%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija pieaugums par 6.4%.

2010. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem pieauga par 15.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 16.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 16.5%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums– par 14.9%.

2010. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2010. gada 3. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 1.8%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 10.5%.

2010. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem pieauga par 16.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 18.2%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 9.7%.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās) 

 

2010 I – XII % pret

2009 I-XII

(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)2

2010 X-XII % pret

2010 XII % pret

2010 VII-IX
(sezonāli izlīdzināts)
3

2009 X-XII
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2010 XI

(sezonāli izlīdzināts)

2009 XII

(pēc darba
dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

13.9

0.2

16.2

-1.9

15.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

9.7

-10.5

6.5

-22.1

-14.9

Apstrādes rūpniecība

14.0

0.3

18.2

-2.8

16.3

Pārtikas produktu ražošana

-0.3

-1.0

2.4

-2.9

-1.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

19.3

2.4

26.0

0.6

33.1

Apģērbu ražošana

14.4

-3.0

35.3

4.8

38.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

27.2

-1.5

12.7

-1.2

8.4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

18.1

10.5

8.5

20.7

35.1

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-2.5

15.7

12.3

9.0

15.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

10.5

2.8

54.7

-3.5

46.9

Metālu ražošana

16.8

5.1

12.4

-8.1

11.8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25.1

3.5

41.3

-0.7

42.6

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

16.6

-1.7

21.7

-16.5

-0.8

Elektrisko iekārtu ražošana

36.3

-3.6

47.4

7.2

46.9

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

70.1

-32.5

85.5

45.4

115.9

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

26.5

-7.0

27.0

-5.4

1.9

Mēbeļu ražošana

-1.5

6.0

10.9

-2.9

7.9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

13.7

1.8

9.7

6.4

16.5


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi