Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada novembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 373,6 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2010.gada novembrī, salīdzinot ar 2010.gada oktobri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 0.3%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5.1%, apstrādes rūpniecībā - par 0.6%, bet pieaugums bija elektroenerģijā un gāzes apgādē – par 2%.

2010.gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 11.4%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 13.1%, apstrādes rūpniecībā – par 12.4% un elektroenerģijā un gāzes apgādē – par 6.9%.

Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides pieaugumi apstrādes rūpniecībā bija nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 63.6%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 56.6%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 39.5%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada novembrī
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – XI% pret

2009 I-XI

(darba dienu skaita izlīdzināts)2

2010 XI % pret

2010 X

(sezonāli izlīdzināts)3

2009 XI

(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

13.6

-0.3

11.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

11.4

-5.1

13.1

Apstrādes rūpniecība

13.8

-0.6

12.4

Pārtikas produktu ražošana

-0.3

-0.2

2.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

18.0

-0.3

16.2

Apģērbu ražošana

12.5

1.8

27.1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

29.0

-2.3

8.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

16.0

-3.3

-3.4

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-3.9

2.6

10.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

8.2

10.6

63.6

Metālu ražošana

17.2

2.0

10.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

23.5

2.3

33.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

18.5

-0.6

56.6

Elektrisko iekārtu ražošana

35.3

-1.2

39.5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

67.2

-45.5

38.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana u.c.)

29.3

-8.4

23.8

Mēbeļu ražošana

-2.5

-3.5

9.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

13.3

2.0

6.9

  

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē: skatīt šeit

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi