Preses relīze

Rūpniecības produkcijas izlaide 2005.gada decembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, sezonāli izlīdzinātā produkcijas izlaide pieaugusi par 9.1%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 31.3%, apstrādes rūpniecībā - par 8.9%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 8.7%.

Pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē apjomi pieauguši par 7.5%. Pieaugums vērojams gandrīz visās tās apakšnozarēs: gaļas un gaļas produktu ražošanā, pārstrādē un konservēšanā – par 19.5%, augļu un dārzeņu pārstrādē un konservēšanā – par 16.1%, dzērienu ražošanā – par 12.7%, piena produktu ražošanā - par 11.2%, dzīvnieku barības ražošanā – par 6.3%, zivju un zivju produktu pārstrādē un konservēšanā – par 2.7 %. Ražošanas apjomi samazinājušies citu pārtikas produktu ražošanā (maize, konditorejas izstrādājumi, cukurs) – par 1.7%, graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošanā – par 4%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, 2005. gada decembrī sezonāli izlīdzinātā produkcijas izlaide palielinājusies sekojošās nozarēs:

Tekstilizstrādājumu ražošanā

51.5 %

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā

44.6 %

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā

19.8 %

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšanā

17.4 %

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā

15.7 %

Gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas

13.3 %

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā

10.3 %

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā

8.9 %

Koksnes un koka izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles

7.6 %

Mēbeļu ražošanā; citur neklasificētā ražošanā

6.3 %

Metālu ražošanā

6.3 %

Ražošanas apjomi samazinājušies iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā - par 3.7%, citu transportlīdzekļu (kuģu un laivu būve un remonts) ražošanā – par 49.7%.

Salīdzinot ar 2005. gada novembri, 2005. gada decembrī rūpniecības produkcijas izlaide pieauga par 0.5%, tai skaitā pieaugums bija elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē par 4.4%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.2%, apstrādes rūpniecībā – par 0.5%.

2005.gada ceturtajā ceturksnī pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem notika sekojošas rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas:

 

2005 X-XII
% pret

2004 X-XII

2005 VII-IX

Visa rūpniecība

8.3

1.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

35.0

10.8

Apstrādes rūpniecība

9.7

1.5

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

8.8

2.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

32.6

2.2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-10.0

-7.0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

7.9

-0.2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

13.9

1.5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

21.0

5.9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

19.9

10.3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

22.6

3.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.0

1.6

Metālu ražošana

5.0

4.6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

16.4

-3.9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-2.9

4.8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

36.1

7.0

Radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošana

0.5

6.0

Citu transportlīdzekļu ražošana

-22.1

-32.2

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

5.0

2.5

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

2.3

0.5

2005. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas izlaide pieaugusi par 5.6%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 25.6%, apstrādes rūpniecībā par 6.5%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē par 2.3%.

Lielākais pieaugums 2005.gadā bija sekojošās nozarēs: nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 24.2%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 19.7%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 19.3%, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā – par 13.8%, izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšanā – par 13.6%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 12.4%, elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā – par 11.6%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un remonts; sliežu transportlīdzekļu būve un remonts) – par 9.4%, celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 8.9%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 5%, mēbeļu ražošanā – par 3.2%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 4.3%, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 2.6%.

Ražošanas apjomi gada laikā samazinājušies radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošanā – par 10.8%, metālu ražošanā – par 5%, apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā – 3.6%.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tel. 7366830
Irēna Bekmane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi