Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada jūnijā, salīdzinot ar 2008. gada maiju, rēķinot salīdzināmās cenās, rūpniecības produkcijas izlaide[1] pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) pieauga par 1,2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā apjomi palielinājās par 0,2%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 4,9%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē tie samazinājās par 6,7%. Rūpniecības produkcijas izlaides kāpumu pamatā ietekmēja ražošanas pieaugums metālu ražošanā par 8,6%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā - par 4,9%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā - par 4%.

2008. gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātajiem datiem samazinājās par 6,4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 7,5%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 1,8%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 0,8%. Rūpniecības produkcijas izlaides samazinājumu ietekmēja apjomu kritums: pārtikas produktu un dzērienu ražošanā - par 10,9%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā - par 7,9% un mēbeļu ražošanā, citur neklasificētas ražošanas nozarē – par 37,4%.

Sezonāli izlīdzināts apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (2000=100)

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas 2008. gada jūnijā (salīdzināmās cenās)

2008 VI % pret

2008 V (sezonāli izlīdzināts) [2]

2007 VI (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1.2

-6.4

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-6.7

0.8

 Apstrādes rūpniecība

0.2

-7.5

  Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-3.4

-10.9

     gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-1.9

-9.0

     zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

5.4

8.0

     piena produktu ražošana

-3.8

-10.8

     graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

2.4

-14.6

     citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

-1.0

-9.5

     dzērienu ražošana

-22.4

-20.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3.9

-23.5

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-8.4

-33.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

4.0

-7.9

     zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-1.2

-23.9

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-2.2

-6.6

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

1.8

-10.8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

2.1

-7.4

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-1.7

-16.2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4.9

-8.7

Metālu ražošana

8.6

-4.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

5.8

22.0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-1.7

-6.3

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-6.7

-6.3

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

21.5

39.4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-4.7

-37.4

     mēbeļu ražošana

-3.4

-35.6

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

4.9

-1.8

2008. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,9%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 0,5%, apstrādes rūpniecībā - par 2,3%, bet elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē bija pieaugums par 3,8%.

2008. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 2007. gada 2. ceturksni rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātajiem datiem samazinājās par 3,8%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 1%, apstrādes rūpniecībā - par 4,5% un elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 1,3%.

Rūpniecības produkcijas izlaide 2008. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar aizvadītā gada janvāri – jūniju, samazinājās par 3,6%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 4,7%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 0,5%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi pieauga par 1,1%. Samazinājums bija vērojams pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 5,1%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 5,2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 17,2%. Savukārt apjomi pieauga gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 14,6%, radio, televīzijas un sakaru iekārtu un aparatūras ražošanā – par 9,8%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana) – par 56,7%.

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas (salīdzināmās cenās)

2008 I – VI %pret 2007 I-VI

(neizlīdzinātie)

2008 IV-VI % pret

2008 I-III (sezonāli izlīdzināts)

2007 IV-VI (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3.6

-0.9

-3.8

 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.1

-0.5

-1.0

 Apstrādes rūpniecība

-4.7

-2.3

-4.5

 Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-5.1

0.2

-4.8

     gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-6.0

-1.4

-5.5

     zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

11.0

-17.3

1.5

     piena produktu ražošana

-9.0

-3.9

-9.9

     graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-12.6

0.2

-11.6

     citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

-9.4

6.1

-7.4

     dzērienu ražošana

-5.0

-4.6

-5.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

-10.3

-4.2

-12.9

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-19.6

-9.5

-24.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-5.2

-11.1

-8.5

     zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-18.0

-8.4

-20.7

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

0.8

-3.5

1.4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2.6

-2.9

-6.9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-0.5

-15.7

-5.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-12.5

-10.6

-11.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-17.2

1.7

-12.7

Metālu ražošana

-9.6

10.4

-5.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

14.6

5.2

21.2

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-9.9

0.3

-6.4

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-3.0

12.5

2.5

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

56.7

27.5

70.3

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-27.9

-11.8

-33.6

     mēbeļu ražošana

-29.5

-10.4

-31.9

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

-0.5

3.8

-1.3

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

[1] Ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

[2] Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi