Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008.gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada maijā, salīdzinot ar 2008. gada aprīli, rēķinot salīdzināmās cenās, rūpniecības produkcijas izlaide[1] pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) saruka par 3,1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā apjomi samazinājās par 3,3%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 3,4%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 7,1%.

2008. gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātajiem datiem samazinājās par 8,5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 8%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 9,6%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi pieauga par 3,1%.

Rūpniecības produkcijas samazinājums ir saistīts ar pieprasījuma kritumu un pasūtījumu samazinājumu šādās ražošanas nozarēs: pārtikas, tekstilizstrādājumu un apģērbu, kokapstrādes, papīra izstrādājumu, poligrāfijas, ķīmisko vielu un to izstrādājumu, gumijas un plastmasas izstrādājumu, būvmateriālu un mēbeļu. Tāpat arī ražošanas apjomu samazinājumu ietekmēja uzņēmumu darbības pārtraukšana atsevišķās nozarēs.

Sezonāli izlīdzināts rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (2000=100)

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma izmaiņas nozarēs

2008 V % pret

2008 IV (sezonāli izlīdzināts) [2]

2007 V (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-3.1

-8.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

7.1

3.1

Apstrādes rūpniecība

-3.3

-8.0

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-3.2

-5.5

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-1.9

-5.2

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

-12.5

-10.7

piena produktu ražošana

-2.3

-10.3

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-5.3

-18.5

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

0.1

-8.2

dzērienu ražošana

-3.9

0.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1.4

-11.0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-12.5

-22.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-4.5

-13.0

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-4.3

-22.5

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-8.9

-3.4

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-6.6

-11.2

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-11.1

-11.1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-6.0

-15.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-0.7

-14.1

Metālu ražošana

-8.3

-10.6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-6.0

7.8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-0.7

-8.7

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-1.1

-0.9

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

-26.8

30.5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

0.5

-26.8

mēbeļu ražošana

-1.9

-26.9

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

-3.4

-9.6

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

[1] Ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

[2] Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr.67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi