Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī, salīdzinot ar 2007. gada decembri, rēķinot salīdzināmās cenās, t.i. ņemot vērā cenu izmaiņu ietekmi pārskata periodā, rūpniecības produkcijas izlaide1 samazinājās par 3.9%. Savukārt pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) tā pieaugusi par 2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē pieaugums veidoja 8.3% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem - par 4.2%), elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - par 7.8% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem - par 3.4%), bet apstrādes rūpniecībā bija samazinājums par 8.8% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieaugums veidoja 1.5%).

2008. gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide samazinājusies par 0.1%, bet pēc darba dienu skaita izlīdzinātajiem datiem produkcija pieaugusi par 0.5%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē pieaugums veidoja 13.6% (pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem arī par 13.6%), elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē bija pieaugums par 8.5% (tāpat arī pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem), bet apstrādes rūpniecības apjomi samazinājās par 4.6%, (pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem - par 3.8%).

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksi (2000.g.=100%)

__________________________
1 Ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

Rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)


2008 I % pret

2007XII

2007 XII (sezonāli izlīdzināts)2

2007 I

2007 I (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)3

Visa rūpniecība

-3.9

2,0

-0,1

0.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

8.3

4,2

13,6

13.6

Apstrādes rūpniecība

-8.8

1,5

-4,6

-3.8

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-10.7

10,3

-1,6

-1.6

   · gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

6.5

3,6

-3,7

-3.7

   · zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

11.7

13,8

20,7

27.3

   · piena produktu ražošana

-2.9

3,3

-5,3

-5.3

   · graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-0.8

-7,4

-9,8

-9.8

   · citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi, cukurs)

-4.1

23,3

-10,6

-10.5

   · dzērienu ražošana

-16.6

1,6

1,4

1.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

13.5

0,5

-13,0

-13.0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

5.8

-20,2

-23,1

-23.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

22.3

3,2

4,9

6.1

   · zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

44.7

6,2

-11,3

-11.2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

30.6

12,5

17,8

17.7

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-15.4

-0,6

7,7

6.9

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-6.2

-3,9

-12,3

-10.1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

12.0

2,0

-15,9

-15.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-36.4

-4,1

-31,5

-31.8

Metālu ražošana

19.3

9,5

-0,4

0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-45.6

-20,4

-0,8

3.0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-59.4

-3,2

-25,0

-20.2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-27.5

-4,2

3,0

4.5

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

-5.9

2,0

5,6

5.6

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

5.5

-4,2

-18,7

-18.7

   · mēbeļu ražošana

0.4

-5,3

-20,7

-20.7

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

7.8

3,4

8,5

8.5


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit.

_____________________
Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības (piemēram, ikgadējie vasaras atvaļinājumi, piena ražošanas palielinājums ganību sezonas laikā, augļu un dārzeņu konservu ražošana, kura ir saistīta ar ražas novākšanu, siltuma ražošana apkures sezonā). Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu (mēnesi).

Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu (mēnesi).

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi