Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – oktobrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 4027 milj. Ls, tai skaitā oktobrī – 416.7 milj.Ls.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2000=100)

2008. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri (salīdzināmās cenās) rūpniecības produkcijas apjoms, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) samazinājās par 3.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 3.2% un elektroenerģijas un gāzes apgāde par 5.2%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.9%. Lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 44.6%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana) – par 28.9%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 17.0%.

2008. gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 11.1%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.8%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.9%. Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides samazinājumi bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 47.4%, mēbeļu ražošanā – par 29.6%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana) – par 29.1%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru produkcijas apjoma pārmaiņas

2008. g. oktobrī % pret 2007.g. oktobri (pēc darba dienu skaita izlīdzināti)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada oktobrī (salīdzināmās cenās)

2008 X %, salīdzinot ar

2008 IX(sezonāli izlīdzināts) 2

2007 X (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-3.7

-9.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.9

16.9

Apstrādes rūpniecība

-3.2

-11.1

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-17.0

-3.6

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

0.2

-3.6

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

-6.1

-3.3

piena produktu ražošana

0.6

-10.6

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-5.2

-17.6

dzērienu ražošana

0.6

1.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3.2

-20.4

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

8.2

-18.0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1.5

-11.6

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

1.1

-9.3

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

4.4

-11.0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-0.4

-13.6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

6.9

-6.0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-4.2

-16.7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2.7

-3.1

Metālu ražošana

-8.8

-7.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-7.5

-6.4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

4.2

-19.6

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-3.8

-9.9

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-44.6

-47.4

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

-28.9

-29.1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-2.8

-29.2

mēbeļu ražošana

-4.5

-29.6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-5.2

-4.8

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Ls.

Rūpniecības produkcijas apjomā ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr.67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi