Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – septembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 3610 milj. Ls, tai skaitā septembrī – 409,2 milj.Ls.

2008. gada septembrī salīdzinājumā ar augustu (salīdzināmās cenās) rūpniecības produkcijas apjoms, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) pieauga par 1,8%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,1%, apstrādes rūpniecībā - par 0,4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 5%. Ražošanas apjoma pieaugumu galvenokārt ietekmēja apjomu palielinājums gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 8%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 4%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles - par 1,1%.

2008. gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 5,4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 8,6%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14,4%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 4,4%. Rūpniecības produkcijas izlaides samazinājumu galvenokārt ietekmēja apjomu kritums mēbeļu ražošanā – par 27,7%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā - par 14,3%, celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 15,3% un pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 4,7%.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2000=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada septembrī (salīdzināmās cenās)


2008 IX %, salīdzinot ar

2008 VIII (sezonāli izlīdzināts) 2

2007 IX (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

1.8

-5.4

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

9.1

14.4

Apstrādes rūpniecība

0.4

-8.6

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

4.0

-4.7

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

0.8

-5.5

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

12.0

7.5

piena produktu ražošana

1.9

-12.4

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

5.5

-12.4

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

0.6

-4.4

dzērienu ražošana

5.7

1.1

Tekstilizstrādājumu ražošana

2.8

-16.1

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-8.5

-23.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1.1

-14.3

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

5.9

-18.5

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-0.3

-15.3

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2.3

-12.5

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-1.4

-10.3

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

0.9

-9.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

5.3

3.2

Metālu ražošana

5.1

-5.6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8.0

16.1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-13.0

-27.2

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

68.7

-2.3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

14.0

-19.9

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

-18.6

43.8

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-2.5

-30.1

mēbeļu ražošana

-0.7

-27.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

5.0

4.4

2008. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,8%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 3,3%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums - par 2,7% un elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 1,7%.

2008. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 7,6%, apstrādes rūpniecībā - par 9,8%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 0,7%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 8,7%.

Rūpniecības produkcijas izlaide 2008.gada janvārī – septembrī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, samazinājās par 4,3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 6,2%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 3,9%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 2,3%. Lielākie apjomu kritumi bija mēbeļu ražošanā – par 30,3%, apģērbu ražošanā; kažokādu apstrādē un krāsošanā – par 17,3%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 12,5%. Savukārt pieaugums - citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana) – par 42,9%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 11,4%, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 8,5%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada 3. ceturksnī (salīdzināmās cenās)

2008 I-IX% pret 2007 I-IX (neizlīdzināti)

2008 VII-IX %, salīdzinot ar

2008 IV-VI (sezonāli izlīdzināts)

2007 VII-IX (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-4.3

-1.8

-7.6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.9

2.7

8.7

Apstrādes rūpniecība

-6.2

-3.3

-9.8

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-6.3

-1.4

-8.9

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-5.7

-1.1

-5.4

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

6.5

-6.3

-4.1

piena produktu ražošana

-11.2

-3.5

-15.1

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-12.1

-0.9

-11.7

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

-8.0

2.8

-6.3

dzērienu ražošana

-7.0

-2.3

-10.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

-11.5

-2.3

-14.0

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-17.3

0.0

-12.1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-8.5

-2.6

-16.0

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-19.7

-6.1

-24.2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-2.4

-5.5

-10.1

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-4.0

-1.4

-7.8

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-2.3

-2.0

-8.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-12.5

-3.2

-12.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-10.3

4.7

-0.7

Metālu ražošana

-7.3

-0.4

-3.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

11.4

-5.5

5.4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-10.8

-7.4

-13.4

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-7.3

-13.4

-14.6

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

8.5

-24.3

-16.6

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

42.9

-17.3

19.0

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-29.1

-6.9

-32.4

mēbeļu ražošana

-30.3

-6.7

-33.1

Elektroenerģija un gāzes apgāde

2.3

1.7

-0.7

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Ls.

Rūpniecības produkcijas apjomā ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi