Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – augustā rūpniecības produkcijas izlaide [1] (faktiskajās cenās) bija 3195 milj. Ls, tai skaitā augustā - 391,1 milj.Ls.

2008. gada augustā, salīdzinot ar 2008. gada jūliju, rēķinot salīdzināmās cenās, rūpniecības produkcijas apjoma indekss, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem (tiek ņemta vērā sezonas un darba dienu ietekme) samazinājās par 2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8,4%, apstrādes rūpniecībā - par 2,3%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 0,7%. Lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā – par 38,7%, apģērbu ražošanā, kažokādu apstrādē un krāsošanā – par 18,3%, metālu ražošanā – par 14%.

2008. gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 11,1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,8%, apstrādes rūpniecībā  –  par 12,7%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 5,2%. Rūpniecības produkcijas izlaides samazinājumu galvenokārt ietekmēja apjomu kritums mēbeļu ražošanā – par 30,7%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā –  par 19,1%, pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 12,1%.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2000=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada augustā (salīdzināmās cenās)

2008 VIII %, salīdzinot ar

2008 VII (sezonāli izlīdzināts) [2]

2007 VIII (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-2.0

-11.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-8.4

-5.8

Apstrādes rūpniecība

-2.3

-12.7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

0.8

-12.1

   gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-2.7

-8.0

   zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

13.0

-13.4

   piena produktu ražošana

-1.7

-17.6

   graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-7.2

-19.9

   citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

1.3

-5.9

   dzērienu ražošana

9.9

-18.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

-5.9

-23.9

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-18.3

-20.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-0.7

-19.1

   zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-5.7

-31.0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-8.5

-14.0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-4.7

-8.6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

12.1

-5.6

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-1.4

-14.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-12.1

-8.3

Metālu ražošana

-14.0

-11.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

2.9

1.5

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

6.3

0.8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-38.7

-38.4

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

50.8

26.1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-1.5

-30.3

   mēbeļu ražošana

1.8

-30.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-0.7

-5.2

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

[1] Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Ls.

Rūpniecības produkcijas apjomā ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

[2] Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi