Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada janvārī – novembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 4405 milj. latu, tai skaitā novembrī – 379.1 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2000=100)

2008. gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri rūpniecības produkcijas apjoms, izņemot tvaika un ūdens apgādi (salīdzināmās cenās), pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 3.1%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 14%, apstrādes rūpniecībā - par 2.5% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 3.8%. Lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija metālu ražošanā – par 14.6%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 12.1%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 11.2%.

2008. gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 13.9%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.8%, apstrādes rūpniecībā - par 15.2%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 10.8%. Visvairāk apjomi saruka iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 38.8%, mēbeļu ražošanā – par 34.3%, metālu ražošanā – par 30.9%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. g. novembrī % pret 2007. g. novembri (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada novembrī (salīdzināmās cenās)

 

2008 XI %, salīdzinot ar

2008 X
(sezonāli izlīdzināts)²

2007 XI (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-3.1

-13.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-14.0

-16.8

Apstrādes rūpniecība

-2.4

-15.2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-1.5

-6.9

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-0.9

-5.9

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

-0.1

-5.8

piena produktu ražošana

0.2

-7.5

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

0.7

-8.7

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

-0.9

1.1

dzērienu ražošana

-5.1

-11.9

Tekstilizstrādājumu ražošana

-3.1

-26.5

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

6.4

-15.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-3.9

-19.7

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-4.9

-15.2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-3.1

-13.7

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-0.5

-12.2

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

0.1

0.4

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-3.5

-31.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-11.2

-19.6

Metālu ražošana

-14.6

-30.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-3.0

-18.0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-12.1

-38.8

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-4.5

-18.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

73.9

54.4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-7.2

-35.8

mēbeļu ražošana

-4.8

-34.3

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-3.8

-10.8

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonalitātes ietekme (atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības).

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi