Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada jūnijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 295.4 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2009. gada jūnijā, salīdzinot ar 2009. gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 pieauga par 1.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 0.9%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 11.5%, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 32.3%. Lielākie ražošanas apjoma pieaugumi bija citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 13.8%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 9.8%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana) – par 8.2%. Savukārt kritums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 37.2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 13.8%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 6.3%.

2009. gada jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 18.5%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 22.3%, apstrādes rūpniecībā - par 20%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.9%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 77.7%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 53.2%, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 52.3%. Savukārt pieaugums bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 1.3%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada jūnijā
(salīdzināmās cenās)

2009 VI %, salīdzinot ar

2009 V
(sezonāli izlīdzināts) 2

2008 VI
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

1.4

-18.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-32.3

-22.3

Apstrādes rūpniecība

0.9

-20.0

Pārtikas produktu ražošana

1.6

-10.9

 

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

0.6

-11.4

 

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

1.7

-24.6

 

piena produktu ražošana

-0.4

-14.7

 

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

0.0

-7.4

 

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

3.9

0.6

 

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

5.9

2.0

Dzērienu ražošana

-1.3

-8.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

19.1

-48.5

Apģērbu ražošana

2.6

-22.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

9.9

1.3

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

9.8

-6.6

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

2.9

-26.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-0.4

-8.5

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-2.1

-3.5

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

1.9

-31.2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-13.8

-36.2

Metālu ražošana

8.0

-10.2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4.4

-40.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-6.3

-33.2

Elektrisko iekārtu ražošana

2.0

-48.9

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

13.8

-52.3

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-0.9

-53.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-37.2

-77.7

Mēbeļu ražošana

-2.4

-18.2

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

8.2

-10.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

11.5

-4.9


2009. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 1. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2.2%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.4%, apstrādes rūpniecībā – par 3%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija kritums par 1.2%.

2009. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 18.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.4%, apstrādes rūpniecībā – par 20.6%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 8.9%.

Rūpniecības produkcijas izlaide 2009. gada janvārī – jūnijā samazinājās par 20.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 22.9%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 11.1%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi pieauga par 0.1%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada 2. ceturksnī
(salīdzināmās cenās)

 

2009 I – VI %pret
2008 I-VI
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2009 IV-VI % pret

2009 I-III (sezonāli izlīdzināts)

2008 IV-VI
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-20.5

2.2

-18.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0.1

0.4

-1.4

Apstrādes rūpniecība

-22.9

3.0

-20.6

Pārtikas produktu ražošana

-12.3

-3.5

-12.1

 

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-11.2

-4.1

-13.1

 

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-26.6

-7.8

-26.8

 

piena produktu ražošana

-12.8

-7.3

-16.4

 

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-13.9

-1.0

-11.6

 

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-6.2

2.7

-2.9

 

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-9.8

3.6

-0.3

Dzērienu ražošana

-20.3

-0.3

-17.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-55.5

-8.7

-54.8

Apģērbu ražošana

-28.2

3.5

-24.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-13.6

11.9

-3.5

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-17.6

5.4

-10.7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-27.4

-2.9

-24.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-17.3

11.4

-8.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-12.6

7.4

-5.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-35.6

-11.1

-36.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-25.1

-11.3

-27.5

Metālu ražošana

-13.0

-7.3

-16.3

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-37.1

-10.1

-38.1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-27.5

-8.6

-33.3

Elektrisko iekārtu ražošana

-32.5

16.7

-37.6

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-50.3

-4.1

-52.9

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-56.0

-1.1

-59.1

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-54.3

-31.1

-65.3

Mēbeļu ražošana

-20.9

-0.9

-16.8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-28.2

-4.8

-29.6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-11.1

-1.2

-8.9

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.


Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi