Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada janvārī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 295.3 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2009. gada janvārī, salīdzinot ar 2008. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 11.2%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 3.7%, apstrādes rūpniecībā - par 12.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 4.2%. Lielākais ražošanas apjoma kritums bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 53.6%, citu transporta līdzekļu ražošanā (kuģu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 23.1% un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 17.4%.

Šā gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi produkcijas izlaide palielinājās farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā par 16.8%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 8%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 5.4%, apģērbu ražošanā – par 4.3%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 2.5%.

2009. gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 23.9%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12.7%, apstrādes rūpniecībā - par 27.2%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 13.3%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija tekstilizstrādājumu ražošanā – par 46.3%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 40.9%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 35.9%.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, 2009. gada janvārī produkcijas izlaide palielinājās farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā par 4.9%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 1.5%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada janvārī (salīdzināmās cenās)

2009 I %, salīdzinot ar

2008 XII sezonāli izlīdzināts) 2

2008 I (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-11.2

-23.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-3.7

-12.7

Apstrādes rūpniecība

-12.9

-27.2

Pārtikas produktu ražošana

-0.8

-13.7

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-4.0

-8.2

zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

-4.7

-24.7

piena produktu ražošana

-4.6

-11.7

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-6.4

-21.5

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

2.8

-8.0

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

8.1

-16.1

Dzērienu ražošana

-6.9

-30.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-17.4

-46.3

Apģērbu ražošana

4.3

-20.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-9.2

-35.9

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

5.4

-27.1

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-9.3

-35.2

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-53.6

-30.7

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

16.8

4.9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-2.1

-28.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-1.5

-40.9

Metālu ražošana

-6.6

-11.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-8.2

-29.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

8.0

1.5

Elektrisko iekārtu ražošana

2.5

-34.6

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-14.1

-25.7

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve, sliežu transportlīdzekļu un citu transportlīdzekļu ražošana )

-23.1

-15.7

Mēbeļu ražošana

-8.3

-19.7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-11.1

-13.9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-4.2

-13.3

Sākot no 2009. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinos ieviesta Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 2.redakcija (NACE 2.red.). 2009. gada janvārī ir aktualizēti rūpniecības produkcijas apjoma indeksa aprēķinos lietotie svari - par tiem izmanto 2005. gada pievienotās vērtības sadalījumu, atbilstoši NACE 2.red. struktūrai. Par bāzi salīdzinājumam lieto 2005.gada vidējo saražotās produkcijas apjomu mēnesī.

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B), apstrādes rūpniecība (C) un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D), izņemot siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu (35.3).

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi