Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009. gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada jūlijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 288.5 milj. latu.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2009. gada jūlijā, salīdzinot ar 2009. gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 1.4%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 0.6%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 6.4%, bet pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 8.8%. Lielākie samazinājumi bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 57.1%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 30.2% un nemetālisko minerālu izstrādājumu (stikla, cementa un kaļķa, ķieģeļu un betona) ražošanā – par 20.5%. Savukārt, lielākie ražošanas apjoma pieaugumi bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 48.1%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 44.3%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 19.3%.

2009. gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 17.7%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.1%, apstrādes rūpniecībā - par 18.8%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 13%. Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 61.8%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 59.9% un automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 56.6%. Savukārt pieaugums bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 12.6%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 5.2%, mēbeļu ražošanā – par 2.1%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada jūlijā
(salīdzināmās cenās)

2009 I – VII %pret 2008 I-VII (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2009 VII %, salīdzinot ar

2009 VI (sezonāli izlīdzināts) 2

2008 VII (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-20.1

-1.4

-17.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0.0

8.8

-2.1

Apstrādes rūpniecība

-22.3

-0.6

-18.8

Pārtikas produktu ražošana

-12.9

-4.2

-15.8

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-11.7

-0.1

-14.6

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-27.3

-18.8

-34.1

piena produktu ražošana

-13.8

-4.8

-19.1

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-15.8

-6.2

-24.9

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-5.6

-2.0

-1.5

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-12.3

-11.0

-26.5

Dzērienu ražošana

-18.6

-1.4

-8.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-53.0

44.3

-32.7

Apģērbu ražošana

-29.4

-5.5

-37.3

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-10.1

5.4

12.6

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-16.6

-0.4

-9.8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-25.0

9.0

-10.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-13.4

19.3

5.2

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-18.2

-57.1

-61.8

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-34.8

2.3

-29.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-28.8

-20.5

-47.0

Metālu ražošana

-15.4

-6.8

-28.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-37.4

-7.4

-39.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-28.9

16.0

-35.8

Elektrisko iekārtu ražošana

-34.5

-30.2

-46.1

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-52.0

-12.9

-59.9

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-56.1

-5.2

-56.6

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-53.4

48.1

-45.7

Mēbeļu ražošana

-18.4

10.8

2.1

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-30.6

-27.8

-40.5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-11.1

-6.4

-13.0

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi