Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada oktobrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 314.7 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100) 
 

 

2009. gada oktobrī, salīdzinot ar 2009. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 salīdzināmās cenās pieauga par 0.1%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē produkcijas apjoms palielinājās par 10.3%, bet samazinājums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.1% un apstrādes rūpniecībā – par 1.9%.

Lielākie pieaugumi bija ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 52.5%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 8.5%, metālu ražošanā – par 7.6%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 6.2%. Savukārt, lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 39%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 20.7%, dzērienu ražošanā – par 8.4%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 6.1%.

2009. gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 13.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 15.8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11% un elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 2%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 53.2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 52.1%, apģērbu ražošanā - par 49.7%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 41.5% un citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 41.5%. Savukārt pieaugums bija metālu ražošanā – par 26%, koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 20.2%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 6.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada oktobrī
(salīdzināmās cenās)


2009 janvāris - oktobris % pret 2008 janvāri-oktobri (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2009 oktobrī %, salīdzinot ar

2009 septembri (sezonāli izlīdzināts)

2008 oktobri (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-18.2

0.1

-13.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0.3

-2.1

-11.0

Apstrādes rūpniecība

-20.0

-1.9

-15.8

Pārtikas produktu ražošana

-13.7

-6.2

-18.0

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-12.0

-1.5

-13.3

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-29.6

-8.3

-37.5

piena produktu ražošana

-15.7

-0.5

-20.3

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-13.8

0.6

-5.8

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-5.2

-3.4

-7.2

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-12.8

-4.0

-19.8

Dzērienu ražošana

-20.3

-8.4

-31.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

-45.9

-0.3

-29.4

Apģērbu ražošana

-33.0

-1.6

-49.7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-2.1

3.8

20.2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-12.3

-4.4

-7.5

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-22.0

2.8

-15.1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-4.9

52.5

6.2

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-19.2

6.2

-16.7

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-32.8

-1.3

-26.6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-32.9

-20.7

-52.1

Metālu ražošana

-10.1

7.6

26.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-39.2

0.2

-41.7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-26.7

-5.1

-21.2

Elektrisko iekārtu ražošana

-32.0

-6.1

-24.8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-52.2

8.5

-41.5

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-54.4

4.1

-53.2

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana)

-48.3

-39.0

-41.5

Mēbeļu ražošana

-16.1

-3.0

-13.0

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-25.2

-1.5

-13.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-10.9

10.3

-2.0

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi