Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada septembrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 297.6 milj. latu.


Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)


2009. gada septembrī, salīdzinot ar 2009. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 1.6%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 4.1%, apstrādes rūpniecībā - par 1.7%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 0.6%.

Lielākie ražošanas apjoma kritumi bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 21.3%, apģērbu ražošanā – par 18.8%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 13.4%. Savukārt, lielākie ražošanas apjoma pieaugumi bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 25.7%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 25.5%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 23.7%.

2009. gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 15.3%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 18.6%, apstrādes rūpniecībā – par 15.1%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides kritums bija automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 53.5%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 48.6%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 45.5%. Savukārt, pieaugums bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 13.2%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 6.6%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 0.1%.

2009. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2009. gada 2. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0.5%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 6.2%, apstrādes rūpniecībā – par 0.9%, bet elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē bija kritums par 2.6%.

2009. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 15%, apstrādes rūpniecībā - par 15.5%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 14.9%. Savukārt pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.8%.

Rūpniecības produkcijas izlaide 2009. gada janvārī – septembrī, salīdzinot ar 2008. gada atbilstošo periodu, samazinājās par 18.8%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 20.5%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē – par 11.9%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē apjomi pieauga par 0.9%.


Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(salīdzināmās cenās)


2009 I – IX %pret
2008 I-IX(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2009 VII-IX % pret

2009 IX % pret

2009
IV-VI (sezonāli izlīdzināts)

2008 VII-IX (pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

2009 VIII
(sezonāli izlīdzināts)

2008 IX
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-18.8

0.5

-15.0

-1.6

-15.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0.9

6.2

1.8

-4.1

-3.0

Apstrādes rūpniecība

-20.5

0.9

-15.5

-1.7

-15.1

Pārtikas produktu ražošana

-13.3

-4.4

-14.9

-2.8

-16.1

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-11.9

-1.7

-13.2

3.0

-10.4

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-28.6

-11.5

-34.4

11.7

-33.4

piena produktu ražošana

-15.1

-6.4

-19.3

-2.9

-20.8

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-14.7

-3.2

-15.7

0.3

-9.7

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-5.0

-0.9

-2.3

-1.1

-2.8

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-11.9

-8.4

-16.8

-7.9

-18.7

Dzērienu ražošana

-19.3

-7.4

-17.1

7.8

-23.6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-47.6

29.9

-31.2

-3.4

-28.3

Apģērbu ražošana

-30.9

-14.3

-36.7

-18.8

-43.8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-4.2

16.6

17.2

-9.5

13.2

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-12.9

6.2

-2.2

-1.9

0.1

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-22.8

11.7

-13.5

-1.2

-12.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-7.5

27.6

7.7

3.0

6.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-19.5

-26.4

-36.0

-4.1

-25.7

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-33.6

-0.7

-29.6

2.2

-26.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-30.9

-30.4

-41.8

-13.4

-42.6

Metālu ražošana

-13.2

1.8

-13.4

3.3

-4.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-38.9

-11.2

-42.6

-2.1

-45.5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-27.4

6.2

-27.1

25.7

-11.9

Elektrisko iekārtu ražošana

-32.6

-26.3

-32.6

5.6

-29.4

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-53.3

-11.5

-58.5

25.5

-48.6

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-54.5

0.1

-51.3

-21.3

-53.5

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana)

-48.9

39.0

-37.0

23.7

-18.8

Mēbeļu ražošana

-16.4

3.0

-5.6

-1.5

-9.5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-26.4

-9.6

-21.3

11.8

-8.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-11.9

-2.6

-14.9

-0.6

-18.6Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi