Preses relīze

Par apstrādes rūpniecības apgrozījumu 2010. gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada oktobrī, salīdzinot ar 2010. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums1faktiskajās cenās pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 pieauga par 1.3%, tai skaitā vietējā tirgū - par 6.7%, bet samazinājums bija eksportā – par 4.4%.

Lielākais apgrozījuma pieaugums bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 46.1%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 10.3%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 6.4%, mēbeļu ražošanā – par 6.2%. Savukārt apjomi saruka metālu ražošanā – par 32.1%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā - par 16.5%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un to ritošā sastāva ražošana) – par 15.8%.

2010.gada oktobrī, salīdzinot ar 2009.gada oktobri, pēc darba dienu izlīdzinātiem3 datiem apgrozījums apstrādes rūpniecībā pieauga par 23.5%, tai skaitā vietējā tirgū – par 23.4% un eksportā – par 23.6%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2010.g. oktobrī
% pret 2009.g. oktobri (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apgrozījuma datiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

1 Rūpniecības apgrozījuma indeksu aprēķina faktiskajās cenās. Indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi